convocatòries ANTERIORS

CONVOCATÒRIA 2022

RESOLUCIÓ de 24 de febrer de 2022, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, por la qual s'efectua la convocatòria de les ajudes de suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana ho marque de la crisi de la COVID-19, per a l'exercici 2022.

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2022, de la directora general d'Internacionalització, mitjançant la qual s'acorda donar publicitat a les subvenciones concedides i desestimades després de la convocatòria establida en la Resolució de 24 de febrer de 2022, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, por la que s'efectua la convocatòria de les ajudes de suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana ho marque de la crisi de la COVID-19, per a l'exercici 2022.

CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 15 de desembre de 2022, de la directora general d'Internacionalització, por la que s'acorda donar publicitat a les ajudes de suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2022, convocades por la Resolució de 24 de febrer de 2022, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. 

- Annex I Concedits

Annex II Desestimats

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2023, de la directora general d'Internacionalització, mitjançant la qual s'acorda donar publicitat a les subvenciones concedides després de la resolució dels recursos de la convocatòria establida en la Resolució de 24 de febrer de 2022, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, por la que s'efectua la convocatòria de les ajudes de suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana, en l'exercici 2022.

- Annex I