Aviso

Los plazos para presentar alegaciones son los indicados en el anuncio de cada expediente, publicado en los boletines oficiales

 

Energías Renovables: Valencia

Atrás UTIEL I CAUDETE DE LAS FUENTES: IP sol·licituds d'autorització d'implantació en SNU, AAP i AAC, de central fotovoltaica «PS IM2 CAMPORROBLES» i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència màxima total dels mòduls fotovoltaics (pic): 4.851 KW, potència nominal dels inversors: 4.730 kW i capacitat d'accés concedida: 4,85/4,73 MW

UTIEL I CAUDETE DE LAS FUENTES: IP sol·licituds d'autorització d'implantació en SNU, AAP i AAC, de central fotovoltaica «PS IM2 CAMPORROBLES» i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència màxima total dels mòduls fotovoltaics (pic): 4.851 KW, potència nominal dels inversors: 4.730 kW i capacitat d'accés concedida: 4,85/4,73 MW