Els entorns d'especialització indiquen la direcció estratègica on la Comunitat Valenciana vol prioritzar els seus recursos en I+D+i. Aquests 4 entorns despleguen al seu torn 9 prioritats d'especialització que concentraran els 22 reptes en matèria d'especialització intel·ligent en el futur. 

Ves enrere Innovació per a les persones

Innovació per a les persones

Entorn d'especialització

4. INNOVACIÓ PER A LES PERSONES

PRIORITATS
D'ESPECIALITZACIÓ

4.1. NOVES TECNOLOGIES I CONEIXEMENT PER A LA PREVENCIÓ, DIAGNÒSTIC, TRACTAMENT, ASSISTÈNCIA I PRONÒSTIC DE MALALTIES

Reptes

- Aprofitar el coneixement en biotecnologia i TICs aplicades a la salut amb orientació al mercat, per a aconseguir un teixit empresarial competitiu (spin-offs, startups, diversificació d'empreses existents d'altres sectors etc.)

4.2. INNOVACIÓ INCLUSIVA PER A L'ENVELLIMENT ACTIU I SALUDABLE I LES MALALTIES CRÒNIQUES

Reptes

- Integrar la innovació i les noves tecnologies i materials en la millora de l'atenció a persones dependents o cròniques

- Integrar la innovació, el desenvolupament de noves tecnologies i la digitalització en l'adaptació dels llocs de treball a l'envelliment actiu del mercat laboral

- Millorar les capacitats digitals i adaptar els desenvolupaments de noves tecnologies a l'usuari afavorint la inclusió (gènere, edat, diversitat funcional, etc.) i reduint la bretxa digital

Una Comunitat Valenciana on les persones gaudisquen d'un bon estat de salut i benestar gràcies a l'impuls de la innovació en la prevenció, detecció i tractament de malalties, i amb un model sanitari que connecte entitats i agents per a obtindre el major partit dels seus recursos.

 

En la Comunitat Valenciana existeix un gran potencial en l'àmbit de la salut, tant en el coneixement d’R+D, liderat per les sis fundacions i centres d'investigació sanitària i biomèdica de la regió, com en el tecnològic, a través dels onze instituts de la regió.

Actualment s'han posat en marxa diverses iniciatives que busquen que les empreses generen solucions a problemes i desenvolupaments tecnològics per a la societat gràcies a la connexió coneixement-empresa.

Existeixen multitud de possibilitats de desenvolupaments tecnològics i innovacions que poden solucionar els reptes de salut als quals s'enfronta la societat. Entre les noves demandes creixents destaquen els reptes associats a l'envelliment de la població i els pacients crònics, així com solucions en camps de la medicina preventiva, el diagnòstic i pronòstic basat en noves tecnologies, la medicina personalitzada, la promoció de l'activitat física i l'esport, o la investigació sobre la resistència als antibiòtics. D'igual manera, l'envelliment del mercat laboral és susceptible de requerir una gestió preventiva de salut i adaptació de llocs de treball, basada en la innovació i la digitalització.

Destaquen també els avanços per a aconseguir un envelliment actiu i saludable, així com per a impulsar accions que lluiten contra la soledat. Així, moltes de les solucions a aquests problemes poden vindre de la mà d'eines d'Intel·ligència Artificial o Big data aplicades a dades d'històries clíniques; la creació d’instrumental quirúrgic basat en la robòtica, el desenvolupament de tecnologies d'imatge mèdica, bioimpressió o assistents de veu entre altres, moltes de les quals estan ja en marxa i compten amb xarxes de col·laboració actives.

Aquests nous desenvolupaments tecnològics i les eines digitals que es posen al servei dels usuaris hauran de tindre en compte els biaixos de gènere, edat o altres factors que generen bretxes tecnològiques i impedeixen que aqueixes solucions innovadores arriben a tots els àmbits de la vida.