Els entorns d'especialització indiquen la direcció estratègica on la Comunitat Valenciana vol prioritzar els seus recursos en I+D+i. Aquests 4 entorns despleguen al seu torn 9 prioritats d'especialització que concentraran els 22 reptes en matèria d'especialització intel·ligent en el futur. 

Ves enrere Cap a una economia circular i baixa en carboni

Cap a una economia circular i baixa en carboni

Entorn d'especialització

1. CAP A UNA ECONOMIA CIRCULAR I BAIXA EN CARBONI

PRIORITATS
D'ESPECIALITZACIÓ

1.1. ECO INNOVACIÓ COM A PALANCA DE COMPETITIVITAT

Reptes

- Desenvolupar processos, productes i serveis innovadors basats en l'economia circular i la bioeconomia

- Augmentar el nombre d'iniciatives de simbiosi industrial i les solucions basades en la naturalesa a través de la innovació

- Incorporar les indústries del disseny en la circularitat

- Desenvolupar nous materials per a millorar l'eficiència energètica i la circularitat en els sectors productius i l'hàbitat

1.2. ENERGIA NETA I RENOVABLE I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Reptes

- Desenvolupar el camp de l'emmagatzematge energètic sostenible (p.e. bateries, supercapacitors híbrids)

- Accelerar l'assimilació d'energies netes i de noves tecnologies energètiques per a la transició industrial i el transport (p.e. gasos renovables com l'H2 Verd)

- Fomentar la innovació, desenvolupament i implementació d'eines digitals per a la gestió eficient de l'energia (p. e. Smart Grids)

1.3. PRODUCTES, PROCESSOS I SERVEIS PER A LA GESTIÓ I L'ÚS MÉS EFICIENT DE L'AIGUA

Reptes

- Incrementar la valorització eficient dels materials en aigües residuals, convertint les plantes de tractament en instal·lacions de recuperació de recursos

- Avançar cap a una major reutilització i garantia en quantitat i qualitat de l'aigua

Una Comunitat Valenciana referent en l'ús sostenible de recursos de manera integrada entre tots els actors i utilitzant els principis de l'economia circular i la sostenibilitat. Produir més amb menys, generant al seu torn treballs de major qualitat.


Cada vegada més empreses i agents del coneixement de la Comunitat Valenciana innoven en noves maneres de produir, transformar i gestionar recursos i residus. Aquesta tendència ha de ser aprofitada per la resta del teixit productiu per a avançar cap a un model econòmic menys lineal i més circular. El 37,7% de la indústria de la Comunitat Valenciana està afectada directament per noves demandes de reciclatge i circularitat (tèxtil, calçat, indústria del joguet, indústria de materials i el sector dels envasos, entre altres), la majoria pimes, que s'enfronten al repte d'assimilar aquestes pràctiques innovadores. El desenvolupament de nous materials i processos de fabricació més eficients i sostenibles és un element fonamental per a augmentar la competitivitat.

La bioeconomia és una àrea de gran potencial en la Comunitat Valenciana i ha d'aprofitar-se com a eina de creixement per als sectors econòmics tradicionals. Un dels principals motius per al desenvolupament de la bioeconomia és contribuir a la mitigació del canvi climàtic. Inclou el conjunt de totes les activitats econòmiques relacionades amb la producció, transformació i utilització, directa o indirecta, de recursos d'origen biològic. Tradicionalment englobava la producció d'aliments, productes forestals, tèxtils i energia. No obstant això, amb el desenvolupament de diferents tecnologies, el nombre de productes finals derivats ha anat creixent, per la via de l'obtenció d'extractes o compostos actius aplicats a la nutrició i la farmàcia, o la transformació en biocompostos diversos com podrien ser els bioplàstics o els biocombustibles.

Igualment, la millora de l'eficiència energètica i la circularitat a través de la innovació en nous materials són els grans reptes en els quals ja estan treballant des de tots els sectors i especialment aquells vinculats a l'hàbitat. A més, s'impulsarà el potencial de les indústries creatives i del disseny com a clau per a abordar l'economia circular i la innovació.

Al seu torn, el model energètic de la Comunitat Valenciana mira d'avançar cap al futur a través d'una adequada gestió, optimització i integració de les diferents fonts de generació, tractant d'afavorir l'autoconsum, les energies renovables i l'eficiència, i desenvolupant nous sistemes d'emmagatzematge.

La Comunitat Valenciana té els seus propis reptes de sostenibilitat relacionats amb la gestió i qualitat de l'aigua, àmbit en el qual es té una àmplia experiència i massa crítica d'agents que aposten per la innovació en cooperació. En aquest escenari, és necessari apostar per una valorització més eficient dels residus de les estacions depuradores i potabilitzadores perquè passen de ser generadores de petjada mediambiental a productores de matèries primeres dotades d'autosuficiència energètica. Es planteja l'aprofitament de tots els recursos que puguen generar-se en el sector aigua, a més de recuperar i valorar residus en aquest.