Els entorns d'especialització indiquen la direcció estratègica on la Comunitat Valenciana vol prioritzar els seus recursos en I+D+i. Aquests 4 entorns despleguen al seu torn 9 prioritats d'especialització que concentraran els 22 reptes en matèria d'especialització intel·ligent en el futur. 

Ves enrere Economia digital disruptiva

Economia digital disruptiva

Entorn d'especialització

2. ECONOMIA DIGITAL DISRUPTIVA

PRIORITATS
D'ESPECIALITZACIÓ

2.1. TECNOLOGIES DIGITALS, TECNOLOGIES DISRUPTIVES I SISTEMES DE DADES AMB POTENCIAL EN LA CV

Reptes

- Millorar els processos industrials a través d'eines avançades de digitalització i introduir la funcionalitat digital en nous productes i desenvolupaments

- Aprofitar el coneixement en àrees capdavanteres (p.e. 5G/6G, fotònica o microelectrònica) per a explotar-lo a nivell local

- Desenvolupar projectes innovadors que permeten crear valor amb l'impuls global de la digitalització emprant un sistema de dades segures, obertes, hiperconectades i integrades amb altres subsistemes

2.2. SISTEMES INTEL·LIGENTS DE MOBILITAT I INTERMODALITAT

Reptes

- Impulsar la dada per a millorar la gestió i la presa de decisions en la mobilitat intermodal de mercaderies i passatgers

- Nous desenvolupaments per al vehicle connectat, cooperatiu i automatitzat (vehicle-vehicle i vehicle-infraestructura) i maquinària de transport

Una Comunitat Valenciana on les persones i les empreses aprofiten els beneficis de la transformació digital en tot el territori. Amb un teixit empresarial avançat digitalment, referència a nivell europeu en l'economia de la dada, competitiu i atractiu per a la inversió externa pel seu talent i infraestructures avançades i que aconseguisca incrementar la relació coneixement-empreses.


Els centres, universitats i empreses de la Comunitat Valenciana es distingeixen per comptar amb un ampli coneixement en tecnologies digitals i tecnologies industrials avançades com el 5G/6G, la fotònica o la microelectrònica.

A més, els centres de coneixement estan ben connectats amb l'ecosistema de grans empreses digitalitzades i startups habilitadores, les quals tenen potencial per a exercir funció tractora i arrossegar a empreses menys digitalitzades cap a la digitalització i la innovació.

D'una banda, existeix potencial per a desenvolupar programari i per a fabricar béns d'equip i productes (robots, xips, sensors, etc.) que afavorisquen la digitalització dels processos industrials. D'altra banda, existeix coneixement en tecnologies avançades per a la introducció de funcionalitats digitals en nous productes. És el cas de la robòtica, la fabricació additiva o sustractiva, la visió artificial, la intel·ligència artificial (IA) o la sensòrica.

Altres oportunitats tecnològiques amb un alt potencial de creixement són la integració de dades en xarxes obertes i la seua consegüent anàlisi i interpretació, sense deixar de costat la importància dels desenvolupaments en matèria de ciberseguretat.

Una de les àrees on la integració de sistemes oberts i la implantació de noves tecnologies té major potencial és la mobilitat, la qual afecta múltiples agents i repercuteix de manera directa en la millora de les activitats econòmiques i en la vida de les persones. Un factor clau per a la transformació digital és l'adaptació a l’usuari. L'aplicació de noves tecnologies ha d'anar lligada a noves maneres de comunicar la informació, de manera que s'aconseguisca impulsar la seua integració en qualsevol tipus d’usuari.