Novetats

Ves enrere RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2021, mitjançant la qual s'acorda donar publicitat a les subvencions concedides després de la resolució dels recursos de la convocatòria establida en la Resolució de 4 de desembre de 2020, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2021, mitjançant la qual s'acorda donar publicitat a les subvencions concedides després de la resolució dels recursos de la convocatòria establida en la Resolució de 4 de desembre de 2020, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2021, de la directora general d'Internacionalització, mitjançant la qual s'acorda donar publicitat a les subvencions concedides després de la resolució dels recursos de la convocatòria establida en la Resolució de 4 de desembre de 2020, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada de les ajudes de suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana, en el marc de la crisi de la Covid-19 per a l'exercici 2021.