CONSULTES WEB

SAUCE

Entitats autoritzades per a actuar com a agents d'intermediació en el sistema SAUCE

NOTA: des de l´any 2015 no hi ha taxes associades amb el segellament de connexions elèctriques

SAUCE és un servei que ofereix la Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació a les associacions empresarials, corporacions de dret públic i entitats privades sense ànim de lucre que estatutàriament tinguen com a objecte la realització d'activitats d'innovació i desenvolupament com a usuaris directes, i a les empreses i instal·ladors elèctrics com a usuaris indirectes d'aquest, per a la tramitació per via completament telemàtica de la posada en servei d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió sense projecte.

Consultes sobre SAUCE

Si té dubtes, suggeriments o experimenta dificultats amb aquest preregistre, pot contactar amb nosaltres:

Per correu electrònic: soporte_industria@gva.es

Dades que ha d'indicar: empresa i/o nom complet, incidència detallada, telèfon de contacte, també sistema operatiu usat i versió, navegador usat i versió d'Acrobat Reader.