CONSULTES WEB

AIRE

AIRE

Sistema per a la comunicació de les actuacions sobre instal·lacions industrials per part dels organismes que actuen en l´àmbit de la seguretat industrial i metrologia

COMPROVAR CREDENCIALS D'USUARIS AIRE: Cadascuna de les persones donades d'alta en el sistema AIRE, rebran un correu electrònic en el qual se li indicarà que la petició de recurs ha sigut autoritzada i una *url per a la seua acceptació. Una vegada realitzada l'acceptació, podrà accedir a l'aplicació amb el certificat electrònic de la persona usuària donada d'alta.

En el següent link podrà comprovar les credencials: https://gvcredencials.gva.es/gvcredencials

 

NOVA VERSIÓ AIRE:

  • El DIMECRES 2 de JUNY de 2021, l'aplicació AIRE no estarà operativa.
  • A partir del DIJOUS 3 de JUNY de 2021 estarà activa la nova versió d'AIRE i ja no es podrà treballar amb l'antiga versió. 

¿Què és AIRE?

AIRE és un sistema dissenyat per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball que permet la comunicació telemàtica de les actuacions realitzades pels organismes.

El Decret 125/2012, de 27 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix el règim dels organismes de control en matèria de seguretat industrial en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, estableix en l'article 4 l'obligatorietat que els organismes de control comuniquen a l'Administració les seues actuacions.

L'obligació de comunicar les actuacions realitzades pels organismes autoritzats de verificació metrològica està determinada per l´article 4 del Decret 199/2016, de 30 de desembre, del Consell, que estableix el règim dels organismes autoritzats de verificació metrològica en l´àmbit de la Comunitat Valenciana.

La Conselleria posa a la disposició dels organismes de control el sistema AIRE, que es constitueix com a mecanisme de comunicació de dades entre els organismes i l'Administració. 

 
INCIDÈNCIES AIRE:
Si es produeix algun error de tipus informàtic en el sistema AIRE, haurà de comunicar-lo al següent correu electrònic: saudep@gva.es
 
En el correu electrònic, haurà d'indicar: Raó social (NIF), usuari@ (nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte) amb el qual es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com la descripció del problema ocasionat.