Avís

Els terminis per a presentar al·legacions són els indicats en l'anunci de cada expedient, publicat en els butlletins oficials

Energies renovables: València

Ves enrere REQUENA.Anunci pel qual se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció, ocupació de vies pecuàries, i la declaració d'utilitat pública, en concret, corresponents a una central fotovoltaica denominada «SOLAR FOTOVOLTAICA REQUENA 2», i la seua infraestructura...

REQUENA.Anunci pel qual se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció, ocupació de vies pecuàries, i la declaració d'utilitat pública, en concret, corresponents a una central fotovoltaica denominada «SOLAR FOTOVOLTAICA REQUENA 2», i la seua infraestructura...