Avís

Els terminis per a presentar al·legacions són els indicats en l'anunci de cada expedient, publicat en els butlletins oficials

Energies renovables: València

AIORA. Projecte planta solar fotovoltaica connectada a xarxa de 500 KW Casas de Madrona.

Expedients ATREGI/2018/10/46, ATASCT/2019/12/46 i ATLINE/2018/245/46