Novetats

ACORD de 15 de febrer de 2019 de modificació de l'Acord de 26 de juliol de 2001, d'aprovació del Pla eòlic de la Comunitat Valenciana, per canvis en la delimitació de la zona 10.

ACORD de 15 de febrer de 2019, del Consell, de modificació de l'Acord de 26 de juliol de 2001, d'aprovació del Pla eòlic de la Comunitat Valenciana, per canvis en la delimitació de la...

Declaració responsable per a exercir l'activitat professional de proveïdor de servicis energètics. Inici de l'activitat, modificació i cessament. Reial Decret 56/2015.

Declaració responsable per a exercir l'activitat professional de proveïdor de servicis energètics. Inici de l'activitat, modificació i cessament. Reial...

Instal·lació de miniparques eòlics (fins 3MWe) no subjectes al Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana.

Instal·lació de miniparques eòlics (fins a 3MWe) no subjectes al Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana.

Comunicació de la realització de l'auditoria energètica de les instal·lacions radicades a la Comunitat Valenciana.

Comunicació de la realització de l'auditoria energètica de les instal·lacions radicades a la Comunitat Valenciana.