Novetats

« Ves enrere

Exempció de declaració d'interés comunitari (DIC) prevista en l'art. 202.4 de la LOTUPCV per a instal·lacions generadores d'energia solar fotovoltaica emplazables en sòl no urbanitzable comú.

Exempció de declaració d'interés comunitari (DIC) prevista en l'art. 202.4 de la LOTUPCV per a instal·lacions generadores d'energia solar fotovoltaica emplazables en sòl no urbanitzable comú.

Nota aclaridora