Novetats

RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2021, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se convoca concurso público de registros mineros caducados en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, en la provincia de Valencia.

RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2021, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se convoca concurso público de registros mineros caducados en el ámbito territorial de la...

Nous procediments de garanties econòmiques per a la tramitació dels procediments d'accés i connexió a les xarxes de transport o distribució d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica

Nou procediment Comunicació i sol·licitud de confirmació d'adequada CONSTITUCIÓ de GARANTIES ECONÒMIQUES (mitjançant avals, etc.),...

Nou procediment. Reial decret 736/2020, de 4 d'agost, pel qual es regula la comptabilització de consums individuals en instal·lacions tèrmiques d'edificis

Declaració responsable d'EXEMPCIÓ de l'obligació d'instal·lació de sistemes de comptabilització de consums individuals (COMPTADORS) en...

Consulta de les instal·lacions d'autoconsum

S'informa que, dins de la consulta web pel titular de les instal·lacions registrades en matèria d'indústria i energia en aquesta...