tots els expedients

Ves enrere VILLENA (ALACANT). Resolució DGIEM atorgant a PROMOCIONES MANUEL PLATA E HIJOS, S.L. AAP i AAC, per a una central de producció d'energia elèctrica de tecnologia fotovoltaica, de potència nominal 18,700 MWn i potència dels mòduls fotovoltaics de 18,655 MWp, denominada “PSF Paraje La Encina” i de la seua infraestructura d'evacuació, desestimant la sol·licitud de DUP. Expedient ATREGI/2018/3/03.

VILLENA (ALACANT). Resolució DGIEM atorgant a PROMOCIONES MANUEL PLATA E HIJOS, S.L. AAP i AAC, per a una central de producció d'energia elèctrica de tecnologia fotovoltaica, de potència nominal 18,700 MWn i potència dels mòduls fotovoltaics de 18,655 MWp, denominada “PSF Paraje La Encina” i de la seua infraestructura d'evacuació, desestimant la sol·licitud de DUP. Expedient ATREGI/2018/3/03.