tots els expedients

Ves enrere VILLENA (ALACANT). Resolució DGIEM atorgant a IBERENOVA PROMOCIONS, S.A. autoriz. implant. sòl no urb., AAP, AAC, pla desmantellament d'una central de producció d'energia elèctrica fotovoltaica, a Villena, de potència nominal 42,562 MWn i potencia mòduls fotovoltaics 49,987 MWp, denominada “FV Alhorines”, declarant la utilitat pública de la línia d'evacuació. ATALFE/2020/67

VILLENA (ALACANT). Resolució DGIEM atorgant a IBERENOVA PROMOCIONS, S.A. autoriz. implant. sòl no urb., AAP, AAC, pla desmantellament d'una central de producció d'energia elèctrica fotovoltaica, a Villena, de potència nominal 42,562 MWn i potencia mòduls fotovoltaics 49,987 MWp, denominada “FV Alhorines”, declarant la utilitat pública de la línia d'evacuació. ATALFE/2020/67