tots els expedients

Ves enrere VILLAR DEL ARZOBISPO I LOSA DEL OBISPO. Anunci pel qual se sotmeten a nova IP les sol·licituds d'autorització d'implantació en SNU, AAP, AAC, ocupació de VVPP, i la DUP, en concret, corresponents a una línia d'evacuació de 20 kV entre el centre de seccionament de la central fotovoltaica denominada «PS IM2 Villar del Arzobispo» i la Subestació 66/20 kV Losa del Obispo.

VILLAR DEL ARZOBISPO I LOSA DEL OBISPO. Anunci pel qual se sotmeten a nova IP les sol·licituds d'autorització d'implantació en SNU, AAP, AAC, ocupació de VVPP, i la DUP, en concret, corresponents a una línia d'evacuació de 20 kV entre el centre de seccionament de la central fotovoltaica denominada «PS IM2 Villar del Arzobispo» i la Subestació 66/20 kV Losa del Obispo.