tots els expedients

Ves enrere VILLAR DEL ARZOBISPO I CASINOS. IP de les sol·licituds d'autorització d'implantació en SNU, AAP, AAC, ocupació de vies pecuàries i DUP, de la central fotovoltaica «Godelleta 16» i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència pic 24,908 MW, potència nominal 25,74 MW i capacitat d'accés concedida 21,3 MW, sotmesa a avaluació d'impacte ambiental. ATALFE/2022/8/46

VILLAR DEL ARZOBISPO I CASINOS. IP de les sol·licituds d'autorització d'implantació en SNU, AAP, AAC, ocupació de vies pecuàries i DUP, de la central fotovoltaica «Godelleta 16» i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència pic 24,908 MW, potència nominal 25,74 MW i capacitat d'accés concedida 21,3 MW, sotmesa a avaluació d'impacte ambiental. ATALFE/2022/8/46