tots els expedients

Ves enrere VILLAR DEL ARZOBISPO, ANDILLA. Informació pública de les sol·licituds d'autorització d'implantació en SNU, AAP, AAC, ocupació de vies pecuàries, i la DUPc, de la central fotovoltaica «Godelleta 15» i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència pique 24,99 MW, potència nominal 24,57 MW i capacitat d'accés 21,3 MW, sotmesa a avaluació d'impacte ambiental ordinària

VILLAR DEL ARZOBISPO, ANDILLA. Informació pública de les sol·licituds d'autorització d'implantació en SNU, AAP, AAC, ocupació de vies pecuàries, i la DUPc, de la central fotovoltaica «Godelleta 15» i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència pique 24,99 MW, potència nominal 24,57 MW i capacitat d'accés 21,3 MW, sotmesa a avaluació d'impacte ambiental ordinària