tots els expedients

Ves enrere TUEJAR. LÍNIA SUBTERRÀNIA DE MITJANA TENSIÓ A 20 KV ENTRE LA STR TUEJAR (LIRI) I EL NOU SUPORT PROJECTAT Núm. 8052BIS, en el terme municipal de TUÉJAR (VALÈNCIA)

TUEJAR. LÍNIA SUBTERRÀNIA DE MITJANA TENSIÓ A 20 KV ENTRE LA STR TUEJAR (LIRI) I EL NOU SUPORT PROJECTAT Núm. 8052BIS, en el terme municipal de TUÉJAR (VALÈNCIA)