tots els expedients

Ves enrere TORREVIEJA. ATALFE/2020/115. Resolució del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant per la qual es denega a la mercantil CORPORACIÓ ENERGÈTICA 1, S.L. AAP, AAC i autoriz. de implant. en sòl no urb., i DUP corresponent a la central solar generadora fotovoltaica denominada “TORREVIEJA” i la seua infraestructura d'evacuació en el TM TORREVIEJA (Alacant). ATALFE/2020/115.

TORREVIEJA. ATALFE/2020/115. Resolució del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant per la qual es denega a la mercantil CORPORACIÓ ENERGÈTICA 1, S.L. AAP, AAC i autoriz. de implant. en sòl no urb., i DUP corresponent a la central solar generadora fotovoltaica denominada “TORREVIEJA” i la seua infraestructura d'evacuació en el TM TORREVIEJA (Alacant). ATALFE/2020/115.