tots els expedients

Ves enrere SIETE AGUAS. Anunci pel qual se sotmeten a nova IP les sol·licituds d'autorització d'implantació en SNU, AAP, AAC i DUP, en concret, corresponents a una CF denominada «PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA PAMPINUS», i la infraestructura d'evacuació fins a la subestació elèctrica 30/132 kV, amb Pp 49,896 MW, Pn 48,3 MW limitada a 43,5 MW i capacitat d'accés concedida: 43,5 MW. ATALFE/2020/103

SIETE AGUAS. Anunci pel qual se sotmeten a nova IP les sol·licituds d'autorització d'implantació en SNU, AAP, AAC i DUP, en concret, corresponents a una CF denominada «PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA PAMPINUS», i la infraestructura d'evacuació fins a la subestació elèctrica 30/132 kV, amb Pp 49,896 MW, Pn 48,3 MW limitada a 43,5 MW i capacitat d'accés concedida: 43,5 MW. ATALFE/2020/103