tots els expedients

Ves enrere SAX. Anunci pel qual se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, AAP, AAC i DUP corresponents a una central fotovoltaica denominada “PSF EDF 230” i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència instal·lada de 2000 kw.TM SAX (ALACANT). Expedient ATALFE/2022/57/03.

SAX. Anunci pel qual se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, AAP, AAC i DUP corresponents a una central fotovoltaica denominada “PSF EDF 230” i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència instal·lada de 2000 kw.TM SAX (ALACANT). Expedient ATALFE/2022/57/03.