tots els expedients

Ves enrere SAN MIGUEL DE SALINAS. ATALFE/2020/48. Resolució STIEM, denegant a ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A., AAP, AAC, AI sòl no urbanitzable i DUP, corresponent a CF “PILAR DE LA HORADADA IV”, de 9,999605 MW de potència instal·lada i instal·lacions de connexió amb la xarxa de distribució d'energia elèctrica, situada a San Miguel de Salinas (Alacant). Expedient ATALFE/2020/48.

SAN MIGUEL DE SALINAS. ATALFE/2020/48. Resolució STIEM, denegant a ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A., AAP, AAC, AI sòl no urbanitzable i DUP, corresponent a CF “PILAR DE LA HORADADA IV”, de 9,999605 MW de potència instal·lada i instal·lacions de connexió amb la xarxa de distribució d'energia elèctrica, situada a San Miguel de Salinas (Alacant). Expedient ATALFE/2020/48.