tots els expedients

Ves enrere SAN MIGUEL DE SALINAS, ORIHUELA I PILAR DE LA HORADADA. Anunci pel qual se sotmeten a nova informació pública les sol·licituds de AAP, AAC, ocupació de vies pecuàries i DUP, corresponents a la infraestructura d'evacuació d'una central fotovoltaica denominada «PILAR DE LA HORADADA I», potència 9,9996 MW, sotmesa a avaluació d'impacte ambiental ordinària. Expedient ATALFE/2020/45.

SAN MIGUEL DE SALINAS, ORIHUELA I PILAR DE LA HORADADA. Anunci pel qual se sotmeten a nova informació pública les sol·licituds de AAP, AAC, ocupació de vies pecuàries i DUP, corresponents a la infraestructura d'evacuació d'una central fotovoltaica denominada «PILAR DE LA HORADADA I», potència 9,9996 MW, sotmesa a avaluació d'impacte ambiental ordinària. Expedient ATALFE/2020/45.