tots els expedients

Ves enrere SAGUNT, ALBALAT DELS TARONGERS i PETRÉS- Anunci pel qual se sotmeten a IP les sol·licituds d'autorització d'implantació en SNU, AAP, AAC, ocupació vies pecuàries/ocupació de terrenys en muntanya DUP, de la central FV: «MORVEDRE 7» i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència màxima pic: 49,995MW, potència nominal d'inversors: 50,31MW i capacitat d'accés concedida: 45MW

SAGUNT, ALBALAT DELS TARONGERS i PETRÉS- Anunci pel qual se sotmeten a IP les sol·licituds d'autorització d'implantació en SNU, AAP, AAC, ocupació vies pecuàries/ocupació de terrenys en muntanya DUP, de la central FV: «MORVEDRE 7» i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència màxima pic: 49,995MW, potència nominal d'inversors: 50,31MW i capacitat d'accés concedida: 45MW