tots els expedients

Ves enrere SAGUNT. REFORMA DE LÍNIA AÈRIA TRIFÀSICA D'ALTA TENSIÓ A 66 KV, DOBLE CIRCUIT, CONDUCTOR 100-AL1/17-ST1A, “L-84 ET PATERNA – ST CAMP OLIVAR” I “L-83 ET PATERNA – ET SAGUNT”, ENTRE ELS SUPORTS Núm. 100687 I Núm. 100671, en el terme municipal de SAGUNT (VALÈNCIA)

SAGUNT. REFORMA DE LÍNIA AÈRIA TRIFÀSICA D'ALTA TENSIÓ A 66 KV, DOBLE CIRCUIT, CONDUCTOR 100-AL1/17-ST1A, “L-84 ET PATERNA – ST CAMP OLIVAR” I “L-83 ET PATERNA – ET SAGUNT”, ENTRE ELS SUPORTS Núm. 100687 I Núm. 100671, en el terme municipal de SAGUNT (VALÈNCIA)