tots els expedients

Ves enrere REQUENA. Anunci de nova IP de les sol·licituds d'autorització d'implantació en SNU, AAP, AAC i d'ocupació de vies pecuàries, de la central fotovoltaica «SOLAR FOTOVOLTAICA REQUENA 4», i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència màxima total dels mòduls fotovoltaics (pic): 34,996 MW, potència nominal dels inversors: 30,25 MW i capacitat d'accés concedida: 25,75 MW

REQUENA. Anunci de nova IP de les sol·licituds d'autorització d'implantació en SNU, AAP, AAC i d'ocupació de vies pecuàries, de la central fotovoltaica «SOLAR FOTOVOLTAICA REQUENA 4», i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència màxima total dels mòduls fotovoltaics (pic): 34,996 MW, potència nominal dels inversors: 30,25 MW i capacitat d'accés concedida: 25,75 MW