tots els expedients

Ves enrere EL PINÓS. Resolució STIEM atorgant a IM2 ENERGIA SOLAR PROYECTO 2 S.L., AI en sòl no urbanitzable, AAP, AAC i aprovació pla desmantellament i restauració terreny afectat d'una central fotovoltaica, potència instal·lada 4,2 MW, denominada “PSF IM2 Jumilla”, i infraestructura d'evacuació d'ús exclusiu, i declarant utilitat pública d'aquesta infraestructura d'evacuació. ATALFE/2020/56.

EL PINÓS. Resolució STIEM atorgant a IM2 ENERGIA SOLAR PROYECTO 2 S.L., AI en sòl no urbanitzable, AAP, AAC i aprovació pla desmantellament i restauració terreny afectat d'una central fotovoltaica, potència instal·lada 4,2 MW, denominada “PSF IM2 Jumilla”, i infraestructura d'evacuació d'ús exclusiu, i declarant utilitat pública d'aquesta infraestructura d'evacuació. ATALFE/2020/56.