tots els expedients

Ves enrere PILAR DE LA HORADADA. Anunci pel qual se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció, d'una central fotovoltaica denominada «FV CUZCO» i infraestructura d'evacuació, amb potència a instal·lar 1,6 MW, a Pilar de la Horadada. Expedient ATALFE/2023/3/03.

PILAR DE LA HORADADA. Anunci pel qual se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció, d'una central fotovoltaica denominada «FV CUZCO» i infraestructura d'evacuació, amb potència a instal·lar 1,6 MW, a Pilar de la Horadada. Expedient ATALFE/2023/3/03.