tots els expedients

Ves enrere PICASSENT.Anunci pel qual se sotmeten a IP les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, AAP i AAC, corresponents a una central fotovoltaica «HORT SOLAR CAÑADA DE LA SISCA», incloent la seua infraestructura d'evacuació amb potència màxima total dels mòduls fotovoltaics (pic): 1,5 MW, potència nominal dels inversors: 1,225 MW i capacitat d'accés :1,26 MW,

PICASSENT.Anunci pel qual se sotmeten a IP les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, AAP i AAC, corresponents a una central fotovoltaica «HORT SOLAR CAÑADA DE LA SISCA», incloent la seua infraestructura d'evacuació amb potència màxima total dels mòduls fotovoltaics (pic): 1,5 MW, potència nominal dels inversors: 1,225 MW i capacitat d'accés :1,26 MW,