tots els expedients

Ves enrere PETRER. Resolució STIEM atorgant a BERMAGO SOLAR S.L. autorització administrativa prèvia i autorització administrativa construcció de central producció energia elèctrica fotovoltaica, a Petrer. Potència instal·lada 4,725 MWn i 6,455592 MWp, “PSF Salinetes II” i infraestructura evacuació fins a connexió en 20 kV en subestació transformadora “Petrer”. ATREGI/2020/52/03

PETRER. Resolució STIEM atorgant a BERMAGO SOLAR S.L. autorització administrativa prèvia i autorització administrativa construcció de central producció energia elèctrica fotovoltaica, a Petrer. Potència instal·lada 4,725 MWn i 6,455592 MWp, “PSF Salinetes II” i infraestructura evacuació fins a connexió en 20 kV en subestació transformadora “Petrer”. ATREGI/2020/52/03