tots els expedients

Ves enrere PEGO. CBREDE/2021/11/03. Resolució del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant, per la qual s'atorga a Redexis GLP, S.L. autorització administrativa i aprovació de projecte d'execució corresponent a l'ampliació d'instal·lació d'emmagatzematge de GLP a granel, en el terme municipal de Pego, província d'Alacant. CBREDE/2021/11/03

PEGO. CBREDE/2021/11/03. Resolució del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant, per la qual s'atorga a Redexis GLP, S.L. autorització administrativa i aprovació de projecte d'execució corresponent a l'ampliació d'instal·lació d'emmagatzematge de GLP a granel, en el terme municipal de Pego, província d'Alacant. CBREDE/2021/11/03