tots els expedients

Ves enrere ORIHUELA. CBREDE/2020/1/03. Resolució del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant, per la qual s'atorga autorització administrativa a Nedgia Cegas S.A. per al desmantellament del depòsit GLP-023-03 de 49.500 litres i substitució per 2 depòsits de 24.450 litres a Orihuela i s'aprova el projecte d'execució de les instal·lacions corresponents. CBREDE/2020/1/03.

ORIHUELA. CBREDE/2020/1/03. Resolució del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant, per la qual s'atorga autorització administrativa a Nedgia Cegas S.A. per al desmantellament del depòsit GLP-023-03 de 49.500 litres i substitució per 2 depòsits de 24.450 litres a Orihuela i s'aprova el projecte d'execució de les instal·lacions corresponents. CBREDE/2020/1/03.