tots els expedients

Ves enrere NOVELDA. Resolució STIEM Alacant atorgant a SG IBERIA S.L. AAP i autorització administrativa de construcció d'una central de producció d'energia elèctrica de tecnologia fotovoltaica de potència instal·lada 925 kWn i 1.000 kWp, denominada “FVE NOVELDA 1”, incloent la seua infraestructura d'evacuació, situada a Novelda. Expedient ATREGI/2020/165/03

NOVELDA. Resolució STIEM Alacant atorgant a SG IBERIA S.L. AAP i autorització administrativa de construcció d'una central de producció d'energia elèctrica de tecnologia fotovoltaica de potència instal·lada 925 kWn i 1.000 kWp, denominada “FVE NOVELDA 1”, incloent la seua infraestructura d'evacuació, situada a Novelda. Expedient ATREGI/2020/165/03