tots els expedients

Ves enrere NOVELDA. Resolució STIEM Alacant es modifica a SG IBÈRIA S.L. autorització administrativa de construcció d'una central de producció d'energia elèctrica de tecnologia fotovoltaica de potència instal·lada 925 kWn denominada “FVE NOVELDA 1”, incloent la seua infraestructura d'evacuació, situada a Novelda. Expedient ATREGI/2020/165/03.

NOVELDA. Resolució STIEM Alacant es modifica a SG IBÈRIA S.L. autorització administrativa de construcció d'una central de producció d'energia elèctrica de tecnologia fotovoltaica de potència instal·lada 925 kWn denominada “FVE NOVELDA 1”, incloent la seua infraestructura d'evacuació, situada a Novelda. Expedient ATREGI/2020/165/03.

PUBLICACIÓ BOP 29_09_2023

CORRECCIÓ D´ERRADES BOP 17_10_2023