tots els expedients

Ves enrere NOVELDA. Resoluc STIEM Alacant atorgant a UNIVERGY RENOVABLES HAAKON SL. autoritzac implantac sòl no urb, autortizac administrat prèvia, autoritzac administrat construcc, i s'aprova pla desmantellament i restaurac terreny i entorn afectat, de CSF i infraestructura evacuac, potència instal·lada 2,4 MWn, i potencia mòduls fotovoltaics de 2.767,52 kWp, “FV EL CAMPET”. ATALFE/2022/11/03.

NOVELDA. Resoluc STIEM Alacant atorgant a UNIVERGY RENOVABLES HAAKON SL. autoritzac implantac sòl no urb, autortizac administrat prèvia, autoritzac administrat construcc, i s'aprova pla desmantellament i restaurac terreny i entorn afectat, de CSF i infraestructura evacuac, potència instal·lada 2,4 MWn, i potencia mòduls fotovoltaics de 2.767,52 kWp, “FV EL CAMPET”. ATALFE/2022/11/03.