tots els expedients

Ves enrere Novelda, ATALFE/2020/126 Anunci I.P.sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, A.A.P, autorització administrativa de construcció, i la DUP, central fotovoltaica «PSF Salinetes III» i la seua infraestructura d'evacuació, potència a instal·lar 0,925 MW, en el terme municipal de Novelda (Alacant). Expedient ATALFE/2020/126

Novelda, ATALFE/2020/126 Anunci I.P.sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, A.A.P, autorització administrativa de construcció, i la DUP, central fotovoltaica «PSF Salinetes III» i la seua infraestructura d'evacuació, potència a instal·lar 0,925 MW, en el terme municipal de Novelda (Alacant). Expedient ATALFE/2020/126