tots els expedients

Ves enrere MUTXAMEL. Anunci pel qual se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'AI en sòl no urbanitzable, AAP i AAC, corresponents a una central fotovoltaica denominada «FV VALLEDELSOL» i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència a instal·lar 32,76 MW i capacitat d'accés de 27,745 MW, a Mutxamel, sotmesa a avaluació d'impacte ambiental ordinària. Expedient ATALFE/2022/61/03.

MUTXAMEL. Anunci pel qual se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'AI en sòl no urbanitzable, AAP i AAC, corresponents a una central fotovoltaica denominada «FV VALLEDELSOL» i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència a instal·lar 32,76 MW i capacitat d'accés de 27,745 MW, a Mutxamel, sotmesa a avaluació d'impacte ambiental ordinària. Expedient ATALFE/2022/61/03.