tots els expedients

Ves enrere MUTXAMEL, EL CAMPELLO I SANT JOAN D'ALACANT. Res STIEM d'AI sòl no urb, AAP, AAC i pla desm de CSF i infr evacuac, pot 6,93 MWn, “FV MUTXASOLAR”, i DUP de infr evacuac: a Mutxamel: parc 9005 pol 7; pol 8, parc 49, 9006, 9007, 9008, 9012 i 9051; pol 9, parc 9012; El Campello: parc 81 i 9024 del pol 2 i parc RC 0000008YH0000C0001RE; Sant Joan: parc 120, 219 i 9012 del pol 2. ATALFE/2020/93

MUTXAMEL, EL CAMPELLO I SANT JOAN D'ALACANT. Res STIEM d'AI sòl no urb, AAP, AAC i pla desm de CSF i infr evacuac, pot 6,93 MWn, “FV MUTXASOLAR”, i DUP de infr evacuac: a Mutxamel: parc 9005 pol 7; pol 8, parc 49, 9006, 9007, 9008, 9012 i 9051; pol 9, parc 9012; El Campello: parc 81 i 9024 del pol 2 i parc RC 0000008YH0000C0001RE; Sant Joan: parc 120, 219 i 9012 del pol 2. ATALFE/2020/93