tots els expedients

Ves enrere Mutxamel (Alicante)/ FV BONALBA Anunci pel qual se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció, i la declaració d'utilitat pública, en concret, corresponents a una central fotovoltaica denominada «FV BONALBA» i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència...

Mutxamel (Alicante)/ FV BONALBA Anunci pel qual se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció, i la declaració d'utilitat pública, en concret, corresponents a una central fotovoltaica denominada «FV BONALBA» i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència...