tots els expedients

Ves enrere MONTSERRAT. Resolució del STIEMV que atorga a MONTSERRAT SOLAR S.L. autorització d'implantació en SNU, AAP, AAC i s'aprova el pla de desmantellament i de restauració del terreny, de la central fotovoltaica “PARC FOTOVOLTAIC MONTSERRAT” i de la seua infraestructura d'evacuació, a Montserrat, de potència instal·lada 840 kWn

MONTSERRAT. Resolució del STIEMV que atorga a MONTSERRAT SOLAR S.L. autorització d'implantació en SNU, AAP, AAC i s'aprova el pla de desmantellament i de restauració del terreny, de la central fotovoltaica “PARC FOTOVOLTAIC MONTSERRAT” i de la seua infraestructura d'evacuació, a Montserrat, de potència instal·lada 840 kWn