tots els expedients

Ves enrere MONFORTE DEL CID. Resolució STIEM atorgant a UNIVERGY RENOVABLES HAAKON, S.L. AI en sòl no urbanitzable, AAP, AAC, i s'aprova el pla de desmantellament i de restauració del terreny i entorn afectat, d'una central fotovoltaica i de la seua infraestructura d'evacuació, situada a Monforte del Cid, de potència instal·lada 1.750 kWn denominada “FV CAMÍ DEL RIO” Expedient ATALFE/2022/16/03.

MONFORTE DEL CID. Resolució STIEM atorgant a UNIVERGY RENOVABLES HAAKON, S.L. AI en sòl no urbanitzable, AAP, AAC, i s'aprova el pla de desmantellament i de restauració del terreny i entorn afectat, d'una central fotovoltaica i de la seua infraestructura d'evacuació, situada a Monforte del Cid, de potència instal·lada 1.750 kWn denominada “FV CAMÍ DEL RIO” Expedient ATALFE/2022/16/03.