tots els expedients

Ves enrere MONFORTE DEL CID. Resolució STIEM, atorgant a UNIVERGY RENOVABLES HAAKON, S.L., AI en sòl no urbanitzable, AAP, AAC i aprovant pla de desmantellament i restauració del terreny d'una central fotovoltaica i de la seua infraestructura d'evacuació, a Monforte del Cid, de potència instal·lada 3.655 kWn i potència de mòduls 4.388,496 kWp, denominada “FV EL SECANO”. Expedient ATALFE/2022/10/03.

MONFORTE DEL CID. Resolució STIEM, atorgant a UNIVERGY RENOVABLES HAAKON, S.L., AI en sòl no urbanitzable, AAP, AAC i aprovant pla de desmantellament i restauració del terreny d'una central fotovoltaica i de la seua infraestructura d'evacuació, a Monforte del Cid, de potència instal·lada 3.655 kWn i potència de mòduls 4.388,496 kWp, denominada “FV EL SECANO”. Expedient ATALFE/2022/10/03.