tots els expedients

Ves enrere MONFORTE DEL CID I NOVELDA. Resolució DGIEM atorgant a SOLAER ENERGÍAS BAHÍA BLANCA, S.L. AI sòl no urbanitzable, AAP, AAC i aprovació pla desmantellament i restauració terreny i entorn d'una CF a Monforte del Cid, 43,56 MW, “FV Monforte 1”, declarant utilitat pública i desestimant aut. infraestr. evacuac. compartida en la subestació “ST PROMOTORES NOVELDA”. Expedient ATALFE/2020/98.

MONFORTE DEL CID I NOVELDA. Resolució DGIEM atorgant a SOLAER ENERGÍAS BAHÍA BLANCA, S.L. AI sòl no urbanitzable, AAP, AAC i aprovació pla desmantellament i restauració terreny i entorn d'una CF a Monforte del Cid, 43,56 MW, “FV Monforte 1”, declarant utilitat pública i desestimant aut. infraestr. evacuac. compartida en la subestació “ST PROMOTORES NOVELDA”. Expedient ATALFE/2020/98.