tots els expedients

Ves enrere MONFORTE DEL CID I NOVELDA. Resolució DGIEM atorgant a ACTIU SOLAR, S.L., autoriz. implant. sòl no urbanitzable, AAP, AAC, pla desmantellament, restauració terreny i entorn d'una central fotovoltaica a Monforte del Cid (Alacant), de poten. instal·lada 43,56 MW, denominada “FV Monforte 2”, inclosa infraestr. evacuac. d'ús exclusiu i DUP d'aquesta línia. Expedient ATALFE/2020/99.

MONFORTE DEL CID I NOVELDA. Resolució DGIEM atorgant a ACTIU SOLAR, S.L., autoriz. implant. sòl no urbanitzable, AAP, AAC, pla desmantellament, restauració terreny i entorn d'una central fotovoltaica a Monforte del Cid (Alacant), de poten. instal·lada 43,56 MW, denominada “FV Monforte 2”, inclosa infraestr. evacuac. d'ús exclusiu i DUP d'aquesta línia. Expedient ATALFE/2020/99.