tots els expedients

Ves enrere MONFORTE DEL CID I ELX. Resolució de la DGIEM, declarant la pèrdua sobrevinguda objecte de les sol·licituds de AAP, AAC, AI en sòl no urbanitzable i DUP a la CF “SANTA ANNA I”, de 42,6 MW, de la mercantil GREENALIA SOLAR POWER SANTA ANNA I i instal·lacions d'evacuació compartides amb la central “SANTA ANNA II”, de la mercantil GREENALIA SOLAR POWER SANTA ANNA II, SLU. Expedient ATALFE/2020/61

MONFORTE DEL CID I ELX. Resolució de la DGIEM, declarant la pèrdua sobrevinguda objecte de les sol·licituds de AAP, AAC, AI en sòl no urbanitzable i DUP a la CF “SANTA ANNA I”, de 42,6 MW, de la mercantil GREENALIA SOLAR POWER SANTA ANNA I i instal·lacions d'evacuació compartides amb la central “SANTA ANNA II”, de la mercantil GREENALIA SOLAR POWER SANTA ANNA II, SLU. Expedient ATALFE/2020/61