tots els expedients

Ves enrere MONÓVAR. Resoluc STIEM Alacant atorgant a UNIVERGY RENOVABLES HAAKON S.L.. autorizac implantac solc no urb, autorizac administrat prèvia, autorizac administrat construcc, i aprovació pla desmantellament i restaurac terreny i entorn afectat, per a central fotovoltaica, potència instal·lada 3,44 MW, “PSF Collado de Novelda”. ATALFE/2022/27/03.

MONÓVAR. Resoluc STIEM Alacant atorgant a UNIVERGY RENOVABLES HAAKON S.L.. autorizac implantac solc no urb, autorizac administrat prèvia, autorizac administrat construcc, i aprovació pla desmantellament i restaurac terreny i entorn afectat, per a central fotovoltaica, potència instal·lada 3,44 MW, “PSF Collado de Novelda”. ATALFE/2022/27/03.