tots els expedients

Ves enrere MONÒVER. Resoluc STIEM Alacant atorgant a SG IBERIA, S.L.U autorizac implantac solc no urb, autorizac admin prèvia, autorizac admin construcc, i aprovació pla desmantellament i restauració del terreny i entorn afectat per a central fotovoltaica de potència instal·lada 750 kW, “PSF LOS MOLINOS” inclosa la infraestructura d'evacuació. ATALFE/2022/67/03

MONÒVER. Resoluc STIEM Alacant atorgant a SG IBERIA, S.L.U autorizac implantac solc no urb, autorizac admin prèvia, autorizac admin construcc, i aprovació pla desmantellament i restauració del terreny i entorn afectat per a central fotovoltaica de potència instal·lada 750 kW, “PSF LOS MOLINOS” inclosa la infraestructura d'evacuació. ATALFE/2022/67/03