tots els expedients

Ves enrere LOS MONTESINOS. Anunci pel qual se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'AI en sòl no urbanitzable, AAP, AAC, ocupació de vies pecuàries i declaració d'utilitat pública, en concret, corresponents a una central fotovoltaica denominada «LO VIGO» i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència a instal·lar 14,688 MW, a Los Montesinos. Expedient ATALFE/2023/1/03.

LOS MONTESINOS. Anunci pel qual se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'AI en sòl no urbanitzable, AAP, AAC, ocupació de vies pecuàries i declaració d'utilitat pública, en concret, corresponents a una central fotovoltaica denominada «LO VIGO» i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència a instal·lar 14,688 MW, a Los Montesinos. Expedient ATALFE/2023/1/03.