tots els expedients

Ves enrere LOS MONTESINOS. Anunci pel qual se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció, corresponents a una central fotovoltaica denominada «LAS CASICAS» i la seua infr d'evacuació, amb potència a instal·lar 499,95 KW, a Los Montesinos. Expedient ATALFE/2023/14/03

LOS MONTESINOS. Anunci pel qual se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció, corresponents a una central fotovoltaica denominada «LAS CASICAS» i la seua infr d'evacuació, amb potència a instal·lar 499,95 KW, a Los Montesinos. Expedient ATALFE/2023/14/03